УМОВИ СТРАХУВАННЯ І КОРИСТУВАННЯ СТРАХОВКИ

ПРИДБАННЯ ТУРПАКЕТУ

При придбанні путівки будь-якого турпакета, згідно Закону України "Про туризм" Ви автоматично страхуєтеся двома видами страхування: медичне та від нещасних випадків. Страховка діє на період строку дії путівки. Страховий платіж динамічний і залежить від типу обраного турпакета і віку туриста.

Якщо у Вас вже є згадана страховка, яка діє на території України - повідомте нам про це і ми виконаємо Вам повернення страхового платежу.

Ви застраховані у Публічному акціонерному товаристві «Страхова компанія «УНІВЕРСАЛЬНА» (надалі за текстом – Страховик), юридична адреса: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 48А, тел.: телефон: 0 800 500 381, у відповідності до Правил добровільного страхування медичних витрат, Правил добровільного страхування від нещасних випадків.
 

ПАМ’ЯТКА ЗАСТРАХОВАНОЇ ОСОБИ

     Ви застраховані у Публічне акціонерне товариство «СК «Універсальна» (надалі за текстом – Страховик), юридична адреса: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького 48А, тел.: телефон: (044) 364-12-08, у відповідності до Правил добровільного страхування медичних витрат, Правил добровільного страхування від нещасних випадків, на підставі Ліцензій АГ №569721 від 23.03.2011.р. та АВ №569723 від 23.03.2011 р.
При настанні будь-якої події (гострого захворювання, нещасного випадку чи іншої події, передбаченої умовами Договору страхування), що може бути визнана страховим випадком, Страхувальник/Застрахована особа/або особам, які представляють інтереси Застрахованих осіб, невідкладно повідомити про випадок в будь-який час доби за номером телефону:
                                                 +0-800-500-381
                                                 +38-044-364-12-08   (цілодобово)
Звертаючись до нас, просимо повідомити такі дані:  
    Прізвище та ім’я Застрахованої особи;
    своє місцезнаходження; 
    причину звернення, пояснити, яка потрібна допомога
    номер контактного телефону;
    номер Путівки або Квитанції ПТКС;
Для розгляду питання про відшкодування витрат Страхувальник (Застрахована особа) протягом 15-ти діб з дня понесення таких витрат повинен звернутись до Страховика за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького 48А.

 

ВИТЯГ З ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО СТРАХУВАННЯ ПОДОРОЖУЮЧИХ 
ЗАГАЛЬНІ УМОВИ СТРАХУВАННЯ


У разі самостійної оплати вартості послуг (настання випадку, що може бути визнано страховим), Страхувальник/Застрахована особа або Вигодонабувач повинен подати Страховику наступні документи, що є загальними для будь-якого страхового випадку: 
-    письмова заява за формою, встановленою Страховиком; 
-    Договір страхування або його копія; 
-    копія паспорта; 
-    копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера. 

ІНДИВІДУАЛЬНІ УМОВИ СТРАХУВАННЯ ЗА ВИДАМИ  СТРАХУВАННЯ 

1.    УМОВИ СТРАХУВАННЯ ЗА ПРОГРАМОЮ «ТУРИСТ» 


8.1.1.    Опція «А» включає в себе такий перелік послуг: 
оплата вартості послуг швидкої допомоги на місці виклику: проведення первинних діагностичних заходів, надання медичної допомоги з використанням медикаментів у необхідному для стану Застрахованої особи обсязі, транспортування та негайну госпіталізацію до Медичного закладу. Ліміт – 1 виклик за період дії Договору. За погодженням Страховика допускається надання Швидкої медичної допомоги комерційними медичними закладами.
оплата вартості  послуг пов’язаних із стаціонарним лікуванням*, тобто: консультації лікарів; діагностика, лікування, невідкладне оперативне втручання; медикаментозне забезпечення; перебування в палатах стандартного типу; харчування за нормами, прийнятими у даному медичному закладі
*Страховик оплачує вартість послуг, наданих в державних медичних закладах.
*Страховик сплачує вартість лікування у межах своєї відповідальності (страхової суми), встановленої Договором, лише до того часу, коли стан здоров’я Застрахованої особи, за рішенням лікаря, стабілізується, дозволить транспортувати її до місця постійного проживання. 
Примітка:
У випадках самостійної покупки в аптеці призначених лікарем медикаментів, а також самостійної оплати вартості невідкладних медичних послуг, Страховик здійснює компенсацію таких витрат Страхувальника (Застрахованої особи) за умови попереднього погодження призначень та витрат із Асистуючою компанією/Страховиком.

оплата вартості  невідкладної стоматологічної допомоги на суму в розмірі не більше 200,00 грн. на весь період дії Договору, а саме: при карієсі та пульпіті (рентген, знеболювання, встановлення тимчасової пломби, видалення зуба); травматичні пошкодження зубів і щелеп.
оплата вартості  послуг з медичного обслуговування та лікування в амбулаторно-поліклінічних умовах*: обстеження в обсязі, необхідному для встановлення діагнозу; консультації лікарів; забезпечення медикаментами за призначенням лікаря (рецептами) для невідкладного лікування. Ліміт-800,00 грн. на весь період дії Договору.
*Страховик оплачує вартість послуг, наданих в державних медичних закладах.
оплата вартості  медикаментів, призначених для невідкладного лікування, або компенсація витрат  в разі самостійної покупки в аптеці призначених лікарем медикаментів. Ліміт – 500,00 грн. на весь період дії Договору.

2.    ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У СТРАХОВІЙ ВИПЛАТІ АБО ЗАТРИМАННЯ СТРАХОВОЇ ВИПЛАТИ.

Крім зазначеного в пунктах 5.14 - 5.17 Страховик не відшкодовує вартість лікування та послуг, пов’язаними з такими захворюваннями та станами:
8.2.1.    Витратами на санаторно-курортне лікування.
8.2.2.    Витратами, що перевищують необхідні, коли стан здоров’я Застрахованої особи покращився настільки (за медичними показниками), що вона сама, чи в супроводі іншої особи, може повернутися до місця постійного проживання.
8.2.3.    Витратами при травматичних ушкодженнях, зумовлених нестабільністю суглобів чи повторними травматичними ушкодженнями (звичними вивихами).
8.2.4.    Лікуванням хронічних захворювань, вроджених аномалій (вад розвитку), деформацій та хромосомних  порушень.
8.2.5.    Новоутвореннями, хворобами ендокринної системи.
8.2.6.    Нервовими захворюваннями (крім невритів), психічними захворюваннями, а також пов'язаними  з ними  травматичними пошкодженнями.
8.2.7.    Венеричними захворюваннями, імунодефіцитним станом, СНІДом.
8.2.8.    Хворобами крові та кровотворних органів.
8.2.9.    Епідемічними та пандемічними хворобами.
8.2.10.    Гострою та хронічною променевою хворобою.
8.2.11.    Вагітністю (за винятком позаматкової вагітності), перериванням вагітності за медичними показами.
8.2.12.    Будь-якими розладами здоров'я, ускладненнями або смертю внаслідок невиконання рекомендацій лікуючого лікаря, побічних дій ліків, що не були призначені лікарем чи внаслідок побічних дій харчових добавок.
8.2.13.    Захворюваннями або наслідками (ускладненнями) захворювань на вірусні гепатити, туберкульоз.
8.2.14.    Захворюваннями та розладами органів слуху, крім  гострого захворювання органів слуху.
8.2.15.    Особливо небезпечними інфекційними хворобами (згідно переліку, затвердженого МОЗ України).
8.2.16.    Грибковими та дерматологічними хворобами, алергічним дерматитом, викликаними впливом ультрафіолетового випромінювання,  сонячними опіками першого та другого ступеню.
8.2.17.    Укусами комах та їх ускладненнями.
8.2.18.    Захворюваннями, що виникли до початку періоду страхування та/або на території постійного Місця проживання, що призвели до медичних чи додаткових витрат під час подорожі, а також захворювання, що мали місце після повернення Застрахованої особи до постійного Місця проживання.
8.2.19.    Подальше лікування Застрахованої особи, якщо  вона відмовляється від медичної евакуації до Місця постійного проживання.
8.2.20.    Медичним оглядом, що не є наслідком гострого болю, раптового захворювання та тілесного ушкодження, наданням послуг, що не є обґрунтовано необхідними або невідкладними з медичної точки зору, чи не входять у призначене лікарем лікування, а також наданням таких спеціальних послуг, як окрема палата, телефон, телевізор тощо.
8.2.21.    Послугами та лікуванням, які(е) можна відкласти до повернення з подорожі, в тому числі проведення хірургічних операцій, які на даному етапі можливо замінити курсом консервативного лікування і т.п..
8.2.22.    Проведенням профілактичних вакцинацій, лікарських експертиз та лабораторних досліджень, не пов’язаних із страховим випадком.
8.2.23.    Всі види пластичних та косметичних операцій і процедур, всі види протезування, трансплантацій та імплантацій, включно шунтування/стентування судин та імплантації кардіостимуляторів (штучних водіїв ритму серця).
8.2.24.    Стоматологічним лікуванням, за винятком невідкладної стоматологічної допомоги (зняття гострого болю).
8.2.25.    Фізіотерапевтичним лікуванням та лікуванням нетрадиційними методами.
8.2.26.    Придбанням або ремонтом допоміжних засобів (окулярів, контактних лінз, слухових апаратів, інгаляторів, протезів, милиць, інвалідних візків,  вимірювальних приладів тощо); придбанням загально укріплюючих препаратів, засобів гігієни, дитячого харчування.
8.2.27.    Штучним заплідненням, лікуванням безпліддя, заходами по запобіганню вагітності.
8.2.28.    Медичною евакуацією, репатріацією або похованням за кордоном організованими без письмового узгодження із Страховиком.
8.2.29.    Витратами, коли подорож була здійснена з наміром отримати лікування.
8.2.30.    Витратами на медичну допомогу і медичні послуги в приватних медичних установах, якщо інше не погоджено Страховиком/ Асистуючою компанією.
8.2.31.    Витратами на медичну допомогу і медичні послуги, не визначені Програмою страхування.
8.2.32.    Витратами на продовження лікування Застрахованої особи після її повернення до Місця постійного проживання, а також не відшкодовуються витрати, які покриваються за рахунок соціального, медичного страхування та іншого забезпечення.
8.2.33.    Витратами на лікування або витратами у разі смерті Застрахованої особи в аварії, якщо транспортним засобом керувала Застрахована особа, не маючи посвідчення водія відповідної категорії чи знаходячись під впливом алкоголю, наркотичних чи токсичних речовин, а також, якщо вона, заздалегідь про це знаючи, їхала у транспортному засобі, яким керувала особа, що не має посвідчення водія відповідної категорії, чи знаходилась під впливом алкоголю, наркотичних чи токсичних речовин.
8.2.34.    Витратами, пов’язаними з наданням послуг медичним закладом, що не має відповідної ліцензії, або особою, що не має права на здійснення медичної діяльності.
8.2.35.    Витратами, що виникли після дати закінчення строку дії договору страхування.
8.2.36.    Витратами на реабілітаційну терапію та фізіотерапію.
8.2.37.    Витратами на лікування внаслідок впливу радіації або радіоактивного забруднення.
8.2.38.    Витратами, пов’язаними з ритуальними атрибутами та ритуалом поховання Застрахованої особи.
8.2.39.    Витратами, що пов’язані з випадком, який стався в результаті польоту Страхувальника (Застрахованої особи) на літальному апараті, керування цим апаратом, крім випадків польоту в ролі пасажира на літаку цивільної авіації, який виконувався професійним пілотом.
8.2.40.    Витратами, що пов’язані з випадком, який стався в результаті занять Страхувальником (Застрахованою особою) будь - яким видом спорту.
8.2.41.    Витратами, що пов’язані з випадком, який стався в результаті занять Страхувальником (Застрахованою особою) небезпечними видами діяльності, роботи на небезпечних ділянках (водії, гірники, будівельники, електромонтажники.
8.2.42.    Не відшкодовуються витрати, якщо вони здійснені Страхувальником (Застрахованою особою) без попереднього узгодження із Страховиком. 
8.2.43.    Договір страхування не укладається стосовно осіб віком до 1 року та старших 65 років. Страхування таких осіб можливе шляхом встановлення додаткових умов страхування та збільшення суми страхового платежу.
8.2.44.    Інші випадки, передбачені Правилами страхування та чинним Законодавством України.


3.    Підставами для затримання Страховиком здійснення Страхової виплати є:


8.3.1.    Обґрунтовані сумніви Страховика щодо майнового інтересу особи, яка претендує на отримання Страхової виплати: зокрема, якщо спадкоємець Застрахованої особи, яка померла, не може підтвердити свій статус, оскільки не має свідоцтва про право на спадщину.
8.3.2.    Відповідними органами внутрішніх справ, за наявності протиправних дій щодо життя та здоров’я Застрахованої  особи, зазначеної в Договорі, було порушено кримінальну справу проти отримувача Страхової виплати - фізичної особи і ведеться розслідування обставин, що призвели до виникнення шкоди. Питання про здійснення Страхової виплати вирішується протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів після закінчення зазначеного розслідування (його зупинення, складання обвинувального висновку, закриття кримінальної справи тощо).
8.3.3.    Страховик має обґрунтовані сумніви з приводу достовірності наданих документів або відповідності обставин події ознакам Страхового випадку, чи наявності інших фактів, які можуть стати підставою для відмови у Страховій виплаті. У цьому разі Страховик має право затримати Страхову виплату на строк, необхідний для встановлення істини щодо дійсних обставин події, але не більше, ніж на 6 (шість) місяців.

4.    ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКІВ


8.4.1.    У випадку  самостійної оплати Страхувальником(Застрахованою особою) попередньо погоджених із Страховиком медичних послуг, Страхувальник(Застрахована особа) зобов’язана отримати у медичному закладі  наступні документи: 
    довідку-рахунок з медичного закладу (на фірмовому бланку або з відповідним штампом) із зазначеними: прізвищем пацієнта, точним діагнозом, датою звернення за медичною допомогою, тривалістю лікування, детальними даними про надані медичні  послуги, діагностику, призначені медикаменти  із зазначенням їх кількості та вартості;
    рецепти, виписаних Застрахованій особі лікуючим лікарем, на придбання медикаментів із зазначенням назви  кожного медичного препарату;
    деталізовані рахунки за інші послуги з розбивкою їх за датами та вартістю; 
    документи, що підтверджують факт оплати за медикаменти, надані медичні та інші послуги (розрахунково-касові документи, товарні чеки, розписки про отримання грошей, банківські квитанції,  тощо); 
    інші документи, на вимогу Страховика.

5.    ПОРЯДОК І УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВОЇ ВИПЛАТИ


8.5.1.    Страхова виплата в рахунок оплати медичних, або інших передбачених цим Договором послуг, організованих Страховиком для Застрахованої особи, здійснюється Страховиком  без участі  Застрахованої особи на підставі виставлених Страховику рахунків.  
8.5.2.    У випадку самостійної оплати Страхувальником (Застрахованою особою) попередньо погоджених медичних чи додаткових послуг, Страховик здійснює страхову виплату Страхувальнику на підставі заяви на отримання страхової виплати та документів, зазначених у пунктах 5.8 та 8.6.1. Частини 2 цього Договору.
8.5.3.    Якщо на дату закінчення строку дії цього Договору, стан Застрахованої особи вимагає невідкладної медичної допомоги, але за медичним висновком особа не підлягає репатріації (евакуації)  до Місця постійного проживання, Страховик відшкодовує витрати на подальше невідкладне лікування Застрахованої особи терміном не більше п’яти календарних днів, за умови що такі витрати не виходять за межі страхової суми та лімітів відповідальності Страховика за відповідними програмами страхування.
8.5.4.     У випадку травми, дорожньо-транспортної пригоди чи поломки легкового автомобіля, на якому подорожував Страхувальник (Застрахована особа), додатково Страховику надається складений в країні тимчасового перебування офіційний протокол або довідка про подію, де обов’язково має бути вказана така інформація: 
    посадові особи, що засвідчують факт події,  та їх повноваження на виконання таких дій;  
    адреси та/або номери телефонів осіб, що засвідчили факт події; 
    детальний опис обставин події  та ролі Страхувальника (Застрахованої особи) в ньому;  
    стан Застрахованої особи у відношенні алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння.
8.5.5.    У випадку звернення Страхувальника з приводу пошкодження внаслідок дорожньо-транспортної пригоди або поломки легкового автомобіля, додатково Страховику надається висновок автотоварознавчої експертизи.
8.5.6.    З урахуванням обставин події, що відбулась, Страховик має право вимагати додаткові документи для підтвердження факту та обставин настання страхового випадку, а також визначення розміру страхової виплати.

2. ДОБРОВІЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ 
 

1.    ПРЕДМЕТ CТРАХУВАННЯ
1.1.    Предметом Договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать закону та пов’язані із життям, здоров’ям та працездатністю Застрахованої особи.

 

2.    СТРАХОВІ ВИПАДКИ.

Страховим випадком є фактичне настання із Застрахованою особою протягом строку дії цього Договору нещасного випадку, що спричинив такі наслідки:
2.1.1.    Стійка втрата працездатності Застрахованою особою (встановлення первинної інвалідності I чи II групи );
2.1.2.    Смерть Застрахованої особи.
2.2.    У разі смерті Застрахованої особи Вигодонабувачем за цим Договором є спадкоємець (спадкоємці) за законом або заповітом.
2.3.    Виключенням із страхових випадків, крім зазначеного у пунктах 8.4.14. – 8.4.17. Частини 2 цього Договору, є будь-яке захворювання Застрахованої особи (за винятком правцю, сказу).
2.4.    Дії у разі настання нещасного випадку. При настанні нещасного випадку Застрахована особа, а у разі її смерті - Вигодонабувач (спадкоємці), зобов’язана невідкладно виконати дії, передбачені Розділом 3 Частини 2 цього Договору.

 

2.5.    ПОРЯДОК І УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВОЇ ВИПЛАТИ


2.5.1.    Страховик приймає рішення про здійснення  страхової виплати  на підставі документів, зазначених у пунктах 5.8., 8.7.4. – 8.7.6. Частини 2 цього Договору, а також таких документів:
    документ, що посвідчує особу та підтверджує право на отримання страхової виплати;
    офіційний протокол або довідка, видані медичною установою на території України в якій зазначається місце, дата і час настання нещасного випадку, дата і час звернення до лікувального закладу, діагноз, вид травми, подія, що призвела до нещасного випадку, а також висновок про наявність алкогольного чи наркотичного сп`яніння Застрахованої особи на момент настання цього нещасного випадку;
2.5.1.1.    у разі встановлення Застрахованій особі первинної інвалідності внаслідок нещасного випадку:
    висновок лікарсько-консультативної комісії або медико-соціальної експертної комісії про встановлення первинної інвалідності Застрахованій особі внаслідок нещасного випадку;
2.5.1.2.    у разі смерті Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку:
    свідоцтво про смерть;
    свідоцтво про право на спадщину;
    інші документи за вимогою Страховика.
2.5.2.    Страховик здійснює страхову виплату:
2.5.2.1.    у разі встановлення первинної інвалідності – Страхувальнику (Застрахованій особі):
    І групи – 100% страхової суми за нещасним випадком;
    ІІ групи – 75% страхової суми за нещасним випадком;
2.5.2.2.    у разі смерті Застрахованої особи – 100% страхової суми за нещасним випадком - Вигодонабувачу. Для Застрахованих осіб нерезидентів страхову виплату отримує спадкоємець Застрахованої особи за встановленими нормами, які регулюються Розділом Х Закону України «Про міжнародне приватне право».
2.5.3.    З урахуванням обставин події, що відбулась, Страховик має право вимагати надання додаткових документів для підтвердження факту та обставин настання страхового випадку, а також визначення розміру страхової виплати.