ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА) ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ ТА ТУРИСТИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 У відповідності зі статтями 633, 641, 642 Цивільного Кодексу України та Законом України «Про туризм»,  затвердженим Постановою Верховної Ради України №325/95-ВР від 15.09.95  із змінами, внесеними згідно законів України, Товариство з обмеженою відповідальністю «Південні туристичні лінії» (далі – Продавець), в особі директора, діючого згідно Уставу , публікує даний публічний договір, що є договором-офертою (далі Договір) на адресу як фізичних, так і юридичних осіб (далі Покупець) і має відповідну юридичну силу при продажі туристичних послуг (далі – Послуги), представлених на офіційному інтернет-сайті Продавця.

1.2 Факт придбання або Бронювання Покупцем Послуг, в усній (по телефону або в магазині, офісі) або письмовій (через сайт або електрону пошту), згідно ст. 642 Цивільного кодексу України, є повним та беззаперечним прийняттям умов даного договору та інформації викладеній на сайті, а також є згодою Покупця, що користується придбаними Послугами з правилами, строками, обмеженнями та іншими умовами співпраці, викладеними в даному Договорі.

1.3 Приймаючи даний Договір, Покупець підтверджує, що:
- інформація, що надається Покупцем під час оформлення замовлення Послуг є правильною та актуальною;
- надана Покупцем контактна інформація може бути використана з метою інформування про зміни у роботі,  пропозицій чи іншої інформації пов’язаної з діяльністю Продавця.

1.4 На підставі вищезазначеного Покупцю рекомендовано уважно ознайомитись з даним Договором.

1.5 В Договорі, якщо зміст не потребує іншого, терміни слід тлумачити наступним чином:

«Оферта» - публічна пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній та юридичній особі, з метою укласти цей Договір, на існуючих умовах, зазначених у Договорі.

«Послуги» - окремі туристичні послуги або Туристичний продукт, що представлені на офіційному сайті Продавця www.utl.in.ua але не обмежується тільки сайтом.

«Продавець» - Туроператор або інша компанія, що реалізує Послуги, представлені на сайті www.utl.in.ua але не обмежується тільки сайтом.

«Покупець» - Турист або інша фізична, або юридична особа, що вступили у договірні відносини із Продавцем на умовах, зазначених у Договорі.

«Акцепт» - повне та беззаперечне прийняття Покупцем умов Договору.

«Замовлення» - окремі позиції із асортиментного переліку Послуг, вказані Покупцем при розміщенні замовлення на інтернет-сайті Продавця www.utl.in.ua або замовлені будь-яким іншим способом.

 «Перевізник» - будь-яка фізична чи юридична особа, яка надає послуги з перевезення пасажирів та їх багажу вантажу будь-яким транспортом;

«Путівка» - паперовий або електронний документ встановленого Продавцем зразка, що посвідчує укладання договору перевезення та туристичного обслуговування між Туроператором (Продавцем) та Туристом (Покупцем) та надання комплексу туристичних Послуг. Путівка або чек виданий платіжним терміналом одночасно є електронним ваучером (ст.22 Закону України «Про туризм») та вміщують всі необхідні атрибути договору туристичного обслуговування, які обумовлені Законом України «Про туризм»;

«Транспортний засіб» - пристрій, призначений для перевезення людей і (або) вантажу (багажу), а також встановленого на ньому спеціального обладнання чи механізмів;

«Туроператор» - згідно Закону України «Про туризм»;

«Турист» - згідно Закону України «Про туризм»;

«Туристичний продукт» - згідно Закону України «Про туризм»;

«Фінансове забезпечення» - забезпечення виконання обов’язків туроператора перед туристом, яке здійснюється завдяки банківській гарантії або страхування цивільної відповідальності за невиконання або неналежне виконання обов’язків туроператора по всім угодам щодо реалізації туристичного продукту;

«Бронювання» - попереднє замовлення місця на транспортному засобі на визначені рейс і дату для перевезення пасажира або попереднє замовлення Послуг .

«Сторони» - Продавець та Покупець.

1.6 Послуги, з яких складається Туристичний продукт згідно даного Договору, надаються Туроператором. Туроператором з метою виконання даного Договору є: ТОВ «Південні туристичні лінії».

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1 Продавець здійснює продаж Покупцю Послуг за чинними на момент здійснення замовлення цінами, а Покупець має право здійснити оплату і, у випадку здійснення оплати, приймає та використовує придбані Послуги у відповідності з умовами даного Договору та іншими умовами, що може вміщати в себе окремий Туристичний продукт.

2.2 Даний договір є офіційним документом Продавця і є невід’ємною частиною Оферти. Чинна версія Договору розміщена на офіційному сайті Продавця www.utl.in.ua.

3. МОМЕНТ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

3.1 Текст договору є публічною офертою (відповідно до статей 633, 643 Цивільного Кодексу України.

3.2 Факт оформлення Бронювання та/або Придбання Послуг Покупцем, як самостійно, так і в інший спосіб, є беззаперечним прийняттям умов даного Договору, і Покупець надалі виступає як особа, що вступила з Продавцем у договірні відносини. При цьому Покупець самостійно ознайомлюється з умовами Договору, і Продавець не зобов’язаний додатково інформувати Покупця про наявність договору та його умови окрім як його публікації на сайті www.utl.in.ua.

3.3 На письмову вимогу Покупця, Продавець може оформити договір з підписами сторін.

3.4 Покупець самостійно та за власним бажанням може забронювати або придбати Послуги на сайті www. utl.in.ua, та/або оформити замовлення зв’язавшись по телефону, письмово, за допомогою електронної пошти або у будь-який інший спосіб з Продавцем, що означає що Покупець ознайомився з даним Договором та погоджується з ним.

3.5 Укладення договору перевезення та/або туристичного обслуговування засвідчується виданою Покупцю Путівкою або чеком терміналу або СМС-повідомленням на телефон Покупця.

3.6 Моментом виконання грошового зобов’язання Покупця є дата та час прийняття грошей платіжною електронною системою або компанією-агентом, з якими у Продавця є договірні стосунки на прийняття грошових коштів.

3.5 Оферта вступає в силу з моменту її розміщення Продавцем на сайті www.utl.in.ua.

4. ЦІНА ПОСЛУГ

4.1 Ціни Послуг вказані в національній валюті України (гривня) з урахуванням ПДВ за одну особу.

4.2 Продавець залишає за собою право змінювати ціну Послуг до моменту оформлення замовлення без попередження Покупця.

4.3 Ціна Послуг вказана на сайті Продавця www.utl.in.ua. При придбанні Послуг іншими способами ніж на сайті Продавця, з Покупця може бути стягнута додаткова грошова комісія у розмірі, встановленому власниками агенцій, платіжних систем або терміналів через які проводяться розрахунки. 

5. ОПЛАТА ПОСЛУГ

5.1 Оплата Послуг, що надаються Продавцем здійснюється у національній валюті України у відповідності з цінами та тарифами, встановленими на момент отримання Послуг.

5.2 Оплата Послуг, здійснюється у відповідності до розділу «Як оплатити» опублікованому на сайті www.utl.in.ua. 

5.3. У випадку не оплати або не повної оплати, або несвоєчасної оплати, Продавець залишає за собою право ненадання Послуг, призупинення або повне невиконання взятих на себе зобов’язань і при цьому не несе відповідальності за можливі наслідки такого рішення/дій. При цьому, Продавець зобов’язаний докласти необхідні та достатні зусилля для того, щоб проінформувати Покупця про настання такої/таких подій та проінформувати про можливі заходи щодо їх усунення з метою належного оформлення замовлення та прийняття його до виконання Продавцем.

5.4 Послуги гарантуються і надаються тільки по факту отримання повної оплати Продавцем, що означає сплату 100% вартості замовленої Послуги згідно діючих цін на момент оформлення Замовлення. До моменту отримання повної (100%) оплати, згідно положень цього пункту, Продавець не несе ніяких обов’язків перед Покупцем щодо Послуг замовлених Покупцем.

5.5. Обов'язок Покупця зі сплати вартості Послуги вважається виконаним з моменту отримання ним електронної Путівки, або чеку терміналу, або СМС повідомлення про купівлю Послуг.

5.6 Перед початком надання Послуг, співробітники Продавця, та/або будь-яка інша третя сторона яка здійснює надання Послуг за дорученням Продавця, має право вимагати від Покупця надати документ, що підтверджує факт оплати Послуг (Путівку, квитанцію про сплату, СМС-повідомлення тощо) та документу, який засвідчує особу Покупця. Якщо Покупцем не буде надана Путівка, яка оформлена на його ім’я або інший підтверджуючий документ, а також документ, який засвідчує особу Покупця, співробітник Продавця та/або будь-яка інша третя сторона яка здійснює надання Послуг за дорученням Продавця, має право відмовити Покупцю у наданні Послуг.

5.7 Для дитини, незалежно від ії віку, купується Путівка на загальних підставах.

5.8 Покупець має право довірити сплату вартості Послуг третій особі – як юридичній, так і фізичній. При оплати третьою особою повинні бути вказані Реквізити Покупця та номер замовлення.  

6. НАДАННЯ ПОСЛУГ

6.1 Послуги надаються в залежності від вибраного Туристичного продукту Продавця. Задіяні технічні системи (веб-сторінка та сам сайт www.utl.in.ua) можуть включати невиявлені технічні помилки, наслідком яких можуть стати неможливість виконання Бронювання, придбання Послуг або несвоєчасне інформування та надсилання Путівки Покупцю. Крім того, до неможливості виконання Бронювання або несвоєчасного інформування про придбання Послуг можуть привести обставини, зумовлені людським фактором або ж обставини непереборної сили.

6.2. Продавець не несе і ні за яких обставин не може нести матеріальну відповідальність, на суму більшу ніж сума грошових коштів, отриманих від Покупця в якості оплати за Послуги.

6.3 Продавець залишає за собою право відмовити у наданні послуг Покупцю на власний розсуд.

6.4 Грошові кошти, оплачені Покупцем, не повертаються у наступних випадках:
- запізнення Покупця до початку реалізації Послуг;
- за рішенням суду;
- якщо Покупець бажає повернути Путівку після початку реалізації Послуг.

6.5 Під час надання Послуг Продавець керується нормативними документами, відповідних перевізників та/або власників територій, будівель та споруд на/у яких відбувається виконання Послуг.

6.6 У випадку, якщо турист частково або повністю з власної вини або ініціативи не скористався придбаними ним Послугами, Продавець не відшкодовує вартість не використаних Покупцем Послуг.

6.7 Людина, яка заважає відпочинку інших людей та порушує правила порядку може бути висаджена з Транспортного засобу без компенсації ненаданих Послуг та оплати до місця проживання. 

6.8 Покупець попереджений, що для виконання турів повинна бути набрана мінімальна допустима кількість людей у групі. У випадку недобору групи Продавець має право відмінити тур та в односторонньому порядку розторгнути даний Договір, про що Продавець повинен попередити Покупця не пізніше ніж за 3 (три) дні до початку туру. У цьому випадку Покупець набуває наступних прав:
- вибрати аналогічний тур на інші дати;
- придбати інший тур з доплатою або відшкодуванням різниці вартості;
- повністю отримати всю виплачену за цим договором суму.

6.9 Продавець не несе відповідальності за невиправдані очікування від Послуг Покупцем.

6.10 Продавець залишає за собою право невиконання Послуг у разі виникнення форс-мажорних обставин.

6.11 Продавець залишає за собою право змінювати даний Договір та склад Послуг в односторонньому порядку до моменту його Акцепту.

6.12 Продавець забезпечує Покупця постільною білизною, харчуванням та іншими побутовими послугами в залежності від складу придбаного Покупцем турпакету. 

6.13 Покупець підтверджує, що ознайомився з екскурсійною програмою перед придбанням Послуг. Продавець може запропонувати додаткові послуги за окрему оплату, окрім тих, які увійшли до складу турпакету.

6.14 В екстрених випадках Покупцю буде надана невідкладна медична допомога. У випадку захворювання Покупця під час надання Послуг (травматизму, загострювання хронічних та інших захворювань, які потребують фахового медичного лікування та догляду) покупець зобов’язаний звернутися до найближчої медичної установи. У випадку продовження туру та відмови Покупця від медичного лікування в стаціонарному закладі, вся відповідальність за наслідки прийнятого рішення покладається на Покупця. Продавець не несе відповідальності за наслідки захворювання Покупця та не відшкодовує вартість Послуг, які невикористані Туристом внаслідок його захворювання.

6.15 Продавець не несе витрат які пов’язані зі смертю туриста під час надання Послуг.

6.16 При необхідності термінової госпіталізації Покупця транспортний засіб робіть зупинку у найближчого місця, яке пристосовано для цього. Претензії інших туристів щодо зміни розкладу, яка виникла внаслідок такої зупинки – не приймаються. 

6.17 Особам, які потребують лікування та постійно медичного догляду не рекомендуються Послуги Продавця. Транспортні засоби та екскурсії не пристосовані для пересування осіб з порушенням опорно-рухового апарату.

6.18 Якщо захворювання Покупця загрожує здоров’ю інших людей  та Покупець не повідомив про це співробітникам Продавця, то при виявленні такого випадку, Покупець може бути виключений з составу туристичної групи та висаджений з Транспортного засобу у найближчому місці зупинки. При цьому Продавець не відшкодовує вартість Послуг, які невикористані Покупцем внаслідок його захворювання.

6.19 Транспортні засоби є об’єктами підвищеної небезпеки. У зв’язку з цим Покупець зобов’язується не залишати без догляду своїх дітей та/або недієздатних родичів та повністю відповідає за їх поведінку під час туру.

6.20 Забороняється брати з собою до туру тварин, птах, риб та інших істот. У випадку виявлення таких фактів Покупець може бути виключений з составу туристичної групи та висаджений з Транспортного засобу у найближчому місці зупинки. При цьому Продавець не відшкодовує вартість Послуг, які невикористані Покупцем.

6.21 Діти до 16 років допускаються до туру тільки в супроводі дорослих. Особи, що супроводжують дитину повинні мати оригінал документа, який підтверджує вік дитини, і надавати його на першу вимогу контролюючих органів.

6.22 Послуги, які пропонуються Продавцем, не призначені та не рекомендуються для дітей віком до 16 років. Продавець не має можливостей та засобів для надання спеціальних послуг та організації досугу для дітей віком до 16 років.

6.23 Дитині, віком до 6 років Послуги можуть бути надані безкоштовно, в разі якщо дитина їде з батьками на одному спальному або сидячому місці. Дозволяється розміщувати не більше однієї дитини на одному місці з батьками.

7. ВІДМОВА ВІД ПОСЛУГ

7.1 Повернення туристичних путівок фізичних осіб здійснюється через електронну форму «Повернення путівок» на сайті або в офісах Продавця. Путівка, придбана в офісі компанії-партнера повертається через офіс компанії-партнера, де вона була придбана. Путівка, придбана за допомогою терміналу - повертається через електронну форму «Повернення путівок» на сайті або в офісах Продавця.

7.2 Якщо Покупець відмовився від Послуг з особистих причин в термін:
- не менше 24 годин, повертається 100% вартості путівки за винятком комісійного збору;
- від 24 до 9 годин - повертається 50% вартості путівки за винятком комісійного збору;
- менше 9 годин - повертається 25% вартості путівки за винятком комісійного збору;
- з моменту відправлення поїзда (початку часу дії туру) - вартість путівки, не повертається, а Покупець вважається таким, що добровільно відмовився від поїздки.

7.3 В окремих випадках, вартість путівки може бути повернена в повному обсязі Покупцю, який спізнився до відправлення (початку туру), якщо Покупець пред'явить обґрунтування того, що запізнення сталося не з його вини. У цьому випадку повернення вартості путівки здійснюється за письмовою заявкою Покупця, спрямованої на адресу Продавця, після розгляду поданих обґрунтувань.

7.4 Якщо тур (або частина туру) не відбулися з вини Продавця, повертається 100% вартості путівки або за не виконану з вини Продавця частину Послуг.

7.5 Повернення групових путівок (більше 5 осіб), придбаних юридичними особами за безготівковим розрахунком здійснюється після офіційного письмового звернення юрособи до Продавця.

7.6 Повернення платежів за невикористані групові путівки проводиться в термін:
- не менше 5 діб, повертається 100% вартості путівки за винятком комісійного збору;
- від 5 до 3 діб - повертається 50% вартості путівки за винятком комісійного збору;
- менше 3 діб - повертається 25% вартості путівки за винятком комісійного збору;
- з моменту відправлення поїзда (початку часу дії туру) - вартість путівки не повертається.

8. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

8.1 Продавець зобов’язується:

8.1.1 Надати в повному обсязі оплачені Послуги.

8.1.2 Не розголошувати будь-яку приватну інформацію Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

8.1.3 Надати Покупцю можливість отримання безкоштовних телефонних консультацій за телефонами, вказаними на сайті Продавця. Обсяг консультацій може обмежуватись, але не виключно, конкретними питаннями, пов’язаними із характеристиками та/або придбанням Послуг.

8.1.4 Надати покупцю повну та достовірну інформацію про Послуги згідно діючого законодавства України.

8.1.5 Оформити Путівку, яка підтверджує повну оплату придбаних Послуг.

8.2 Продавець має право:

8.2.1 В односторонньому порядку передати свої права та обов’язки з виконання Замовлень третім особам.

8.2.2 Вносити до початку надання або безпосередньо під час надання Послуг зміни в програму туру, які викликані непередбачуваними обставинами, повідомивши про це Покупця.

8.2.3 В односторонньому порядку відмовитись від надання Послуг, якщо Покупець не сплатив повністю вартість Послуг.

8.2.4 Замінити транспортний засіб на інший аналогічного типу не погіршуючи якості Послуг.

8.3 Покупець зобов’язується:

8.3.1 Належним чином ознайомитися зі змістом Договору, Туристичного продукту, умовами оплати і придбання Послуг на сайті Продавця www.utl.in.ua.

8.3.2 Своєчасно прибути до пункту початку надання Послуг, маючи при собі документ, який посвідчує особу. Відсутність підтверджуючого особу документа може бути основою для відмови у наданні Послуг. У випадку затримання, Покупець має право здійснити посадку на Транспортний засіб в одному з пунктів зупинки Транспортного засобу згідно маршруту прямування. У цьому випадку витрати, які виникнуть у Покупця, виконуються ним за свій рахунок, Продавець не компенсує ці витрати. У випадку дострокового переривання туру (Послуг) за ініціативою чи з вини Покупця, повертання витрат з цим пов’язаних та грошей за невиконану частину Послуг Продавцем не виконується.

8.3.3 Виконувати всі діючі правила безпеки, притримуватись загальних норм поведінки, не допускати дій, які можуть привести до виникнення небезпеки для життя, здоров’я себе та інших людей або загрожувати збереженню речей інших туристів або технічних засобів, які використовуються під час виконання послуг.

8.3.4 Зберігати навколишнє природне середовище, дбайливо відноситись до пам’яток природи та культури.

8.3.5 Обов’язок щодо забезпечення цілісності та збереження особистих речей та ручної кладі Покупця покладається на Покупця.

8.3.6 Мати при собі офіційний документ, який підтверджує особу Покупця. 

8.4 Покупець має право:

8.4.1 Покупець має всі права, які гарантуються йому чинним законодавством України.

8.4.2 Замовляти додаткові послуги за межами Туристичного продукту, за додаткову плату. 

8.4.3 Змінити кількість, строки та інші характеристики Послуг, при цьому Покупець повертає та анулює придбану Путівку, та купує нову Путівку за ціною яка враховує умови розділу 8.

9. СТРАХУВАННЯ

9.1 При придбанні Послуг будь-якого турпакета, згідно Закону України "Про туризм" Покупець автоматично страхується двома видами страхування: медичне та від нещасних випадків. Страховка діє на період строку дії Послуг. Страховий платіж динамічний і залежить від типу обраного турпакета і віку Покупця.

9.2 Реквізити страхової компанії позначаються у бланку Путівки.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

10.1 Продавець не несе ніякої відповідальності за використання Путівки або користування послугами особами, не зазначеними в Путівці.

10.2 Бронювання або придбання Послуг з метою перепродажу забороняється. При виявленні таких фактів – Путівка анулюється. Особи, які порушили дану умову, несуть самостійну та повну відповідальність за всі витрати, які відбулися внаслідок їх дій.

10.3 Сайт Продавця, з метою повноти інформування Покупців, може посилатися на інші сайти або документи, які створені іншими юридичними або фізичними особами. Продавець не несе відповідальності за зміст вказаних сайтів або документів третіх осіб, зміни в них та вірність виконання умов вказаних в них.

10.4 У випадку невиконання свої обов’язків по даному Договору, Сторони несуть відповідальність у відповідності з діючим законодавством України та цим Договором.

10.5 На момент придбання Послуг, Покупець гарантує наявність в нього згоди на придбання Послуг на користь третіх осіб, які вказані в Путівці та несе з ними аналогічну відповідальність за виконання всіх умов даного Договору.

10.6 Покупець несе відповідальність за порушення діючих в Україні норм та правил проїзду всіма видами транспорту та провозу багажу, а також за заподіяння шкоди майну Перевізника або Продавця згідно діючого законодавства України.

10.7 Продавець несе відповідальність тільки за Послуги, які передбачені складом Туристичного пакету.

10.8 Продавець несе відповідальність перед Покупцем тільки за причинений йому матеріальний збиток, який виник у випадку невиконання Продавцем умов даного Договору.

10.9 За ненадану послугу, яка є складовою частиною Туристичного продукту, Продавець несе відповідальність у розмірі вартості такої послуги.

10.10 Продавець звільняється від відповідальності також у випадках:
- настання погодних умов, які становлять небезпеку для Покупця;
- розпоряджень диспетчерських служб Перевізника або інших державних органів які забороняють або перешкоджають подальшому виконанню Послуг;
- аварій, які виникли не з вини Продавця;
- у випадках виконання керівництвом Транспортного засобу вимог, які встановлені в актах з безпеки руху з метою охорони життя та здоров’я людей або їх рятування.

11. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

11.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання, чи неналежне виконання зобов’язань за умовами Договору на час дії непереборної сили. Під непереборною силою розуміються надзвичайні і непереборні за даних умов обставини, що перешкоджають виконанню своїх зобов’язань Сторонами за цим Договором.

До них відносяться стихійні явища (землетруси, повені, снігопади і т.і.), обставини суспільного життя (воєнні дії, надзвичайні стани, страйки, епідемії, тощо), заборонні заходи та інші дії державних органів (заборона перевезень, міжнародні санкції, заборони на торгівлю та інше). Протягом цього часу Сторони не мають взаємних претензій, і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик за наслідками форс-мажорних обставин.

12. АВТОРСЬКІ ПРАВА

Вся текстова, аудіо- та відеоінформація,  та графічні зображення, що розміщені на сайті www.utl.in.ua є власністю Продавця та/або його постачальників і виробників Товару.

13. ІНФОРМАЦІЯ ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ

13.1 Покупець зобов’язаний надати точну і правдиву інформацію в кількості необхідній для надання Послуг, які він отримує або купує. 

13.2 Покупець-фізична особа надає наступну особисту заяву: «Я, Покупець, даю свою згоду на обробку моїх персональних даних (у тому числі: збір, зберігання, систематизація, зміна, видалення, використання, поширення, знеособлення, блокування)». Метою використання персональних даних та їх подальшої обробки є отримання Покупцем Послуг, що надаються Продавцем.

13.3 Продавець має право на власний розсуд вимагати від Покупця документального підтвердження автентичності наданої інформації.

13.4 Надання неточної інформації або не надання такої інформації за вимогою Продавця може слугувати приводом для призупинення надання Послуг. При цьому Продавець не несе відповідальності за будь-яку шкоду, заподіяну Покупцем у випадку призупинення/ невиконання послуг за умови невиконання пункту 13.1.

13.5 Продавець збирає і опрацьовує персональні дані Покупців (а саме: прізвище, ім’я, по-батькові Покупця; адреса доставки; контактні телефони, адреса електронної пошти, тощо) в цілях виконання умов даного Договору.

13.6 Доступ до персональних даних Покупця мають лише особи, які безпосередньо залучені до оформлення Путівки.

13.7 Продавець зобов’язується: дотримуватися конфіденційності стосовно персональних даних Покупців; не допускати спроби несанкціонованого використання персональних даних Покупців третіми особами; виключити доступ до персональних даних Покупців, осіб, що не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлення, окрім випадків передбачених чинним законодавством України.

14. ГАРАНТІЯ

14.1 Продавець гарантує достовірність інформації розміщеної на сайті www.utl.in.ua в обсягах не більших за такі ж гарантії надані власниками такої інформації та/або наданої виробником та виконавцем Послуг.

15. ІНШІ УМОВИ

15.1 Даний Договір за юридичною силою прирівнюється до договору, укладеного в простій письмовій формі.

15.2 Договір автоматично датується реальним часом прийняття (акцепту) Оферти Покупцем, який проставлений на Путівці, або в електронній квитанції, або в СМС повідомленні.

15.3 Продавець залишає за собою право внести зміни в умови Оферти і відкликати Оферту у будь-який момент на власний розсуд. У разі внесення Продавцем змін в Оферту, такі зміни набувають чинності з моменту розміщення зміненого тексту Оферти, якщо інший термін набуття чинності змін не визначений додатково при такому розміщенні.

15.4 В рамках данного Договору (Оферти) Продавець має право заключати додаткові договори з іншими юридичними або фізичними особами.

15.5 Покупець погоджується і визнає, що внесення змін в Оферту спричиняє за собою внесення цих змін у вже укладений і діючий Договір між Покупцем та Продавцем, і ці зміни в Договорі набувають чинності одночасно з такими змінами в Оферті.

15.6 У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються нормами чинного законодавства України.

15.7 Умови обміну/повернення Путівок відбувається відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів».

16. КОНТАКТИ

16.1 З усіх питань, що виникають з приводу даного договору, будь-ласка звертайтесь до Продавця:

Тел.: +380 66 5643626
e-mail: utl@utl.in.ua

16.2. Банківські та податкові реквізити Товариства:

ТОВ “ПІВДЕННІ ТУРИСТИЧНІ ЛІНІЇ"
Код ЄДРПОУ: 38792567;
ІПН: 387925626581;
Св. платника ПДВ: № 200132494;
Ліцензія туроператора: АЕ № 185925;
Юридична адреса (поштова):
03124, м. Київ, бул. Івана Лепсе, 19А
Банківські реквізити:
п/р 26009052620885
в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО 320649